Dla pacjenta

 

Wskazówki przed badaniami

Czeka Cię badanie? Spokojnie – pomożemy Ci się przygotować. Zapraszamy do skorzystania z naszego poradnika! 

Nasze poradnie

 

Pełen zakres usług

Wykonujemy szereg profesjonalnych badań medycznych. Zapraszamy do korzystania z usług naszych poradni specjalistycznych.

Rejestracja

 

Zarejestruj się on-line

Już teraz możesz dokonać rejestracji internetowej do niektórych lekarzy! 

 • Wpływ działalności na otoczenie
 • Profilaktyka gruźlicy
 • Profilaktyka chorób układu krążenia

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

Pobierz plik w formacie pdf.

Czytaj więcej


Program ochrony przed gruźlicą

W ramach programu pielęgniarka POZ  przeprowadza ankietę w celu  wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej. Ankieta jest poufna, zawiera informacje dotyczące m.in.: warunków mieszkaniowych, ewentualnego kontaktu z osobami chorymi na gruźlicę, narażenia  na  kontakt z azbestem, sadzą, smołą, spalinami i surowcami gumowymi, cukrzycy, przewlekłej niewydolności nerek, odżywiania się, chorób krwi, palenia papierosów, nadużywania alkoholu, uzależnienia od narkotyków, dolegliwości typu: utrzymujący się ponad 3 tygodnie - przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, osłabienie, stany podgorączkowe, ból w klatce piersiowej, nocne poty, nawracające zakażenia układu oddechowego, gwałtownej utraty wagi ciała, przyjmowania leków osłabiających odporność (leki immunosupresyjne, sterydy).

Na podstawie ankiety oceniany jest poziom ryzyka z chorowania na gruźlicę. W razie stwierdzenia podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę,  pacjent jest kierowany na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.  


Dla kogo program?

Program adresowany jest do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym - w szczególności:

 1. osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
 2. osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;

Jak skorzystać z badań?

Program realizują pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę. Najważniejsza jest tu znajomość środowiska świadczeniobiorców, która umożliwia pielęgniarce dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą. Programem mogą być objęci także świadczeniobiorcy, którzy samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ. Zapraszamy!


Dlaczego profilaktyka chorób układu krążenia?

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Niewłaściwe odżywianie się prowadzące do otyłości, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu oraz stres to czynniki najbardziej wpływające na rozwój chorób układu krążenia.

Badania profilaktyczne pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia. Jakie badania w ramach programu? W ramach programu wykonywane są m.in.: badania układu krążenia, określenie BMI (współczynnik masy ciała można sprawdzić na stronie głównej wpisując dane do naszego kalkulatora), pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę.


Dla kogo program?

Program skierowany jest do osób w grupie wiekowej najbardziej zagrożonej chorobami układu krążenia, a więc od 35 do 55 roku życia, które w ciągu ostatnich trzech lat nie korzystały z badań układu krążenia (na terenie województwa łódzkiego program skierowany jest do osób w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, to znaczy do roczników 1972, 1967, 1962, 1952 i 1957).


Jak skorzystać z badań?

Bezpłatne badania układu krążenia można wykonać w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne. Z badań mogą korzystać wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ, które mieszczą się w grupie wiekowej i nie wykonywały badań układu krążenia w ciągu ostatnich trzech lat. Jeśli osoba nie mieści się w grupie wiekowej również może skorzystać z bezpłatnych badań w ramach ubezpieczenia w NFZ. W tym celu powinna zgłosić się do lekarza specjalisty, który na badania wyda skierowanie. Program realizowany jest przez świadczeniodawców w całej Polsce.

Filie MEDIKA

Filia przychodni w Policach zaprasza:  ul. Wyszyńskiego 29A.


Centrum rehabilitacji zaprasza: ulica Bankowa 7 A-B. Do Państwa dyspozycji oddajemy kilkanaście poradni specjalistycznych.

Zapraszamy do przychodni!

 • Badania medycyny pracy

  W świetle obowiązujących przepisów badaniom medycyny pracy (wstępnym, okresowym i kontrolnym) podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Badanie kończy się Czytaj więcej
 • Podstawowa opieka zdrowotna

  W ramach podstawowej opieki zdrowotnej nad dziećmi poradnia zapewnia: szczepienia bilanse porady wizyty domowe lekarskie oraz pielęgniarek środowiskowych W przypadku Czytaj więcej
 • Ubezpieczenie zdrowotne

  Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie Czytaj więcej
 • 1