Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona Pacjentowi zgłaszającemu taką wolę bezpośrednio do pracownika recepcji, w której znajduje się dokumentacja. Kopia dokumentacji medycznej (oryginał pozostaje w archiwum) może zostać odebrana :

  • osobiście
  • przez osobę posiadającą potwierdzone upoważnienie od zainteresowanego Pacjenta