W świetle obowiązujących przepisów badaniom medycyny pracy (wstępnym, okresowym i kontrolnym) podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie. Badanie kończy się orzeczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku lub stwierdzającym przeciwwskazania. Badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

 

Jak umówić się na badania Medycyny Pracy ?

- osobiście,

- telefonicznie (91) 317 21 67

Do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od

                                   7.30 – 12.30

Jakie badania z zakresu Medycyny Pracy można wykonać w placówce?

Badania profilaktyczne:

-Badanie wstępne

-Badanie okresowe

-Badania kontrolne

Pozostałe badania:

-Badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych

-Badanie osób ubiegających się lub kierujących pojazdami

-Badanie osób ubiegających się lub posiadających broń

-Badanie osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika zabezpieczenia techniczne