Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne skierowanie.

Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach:

 

- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,

- leczenia szpitalnego,

- leczenia uzdrowiskowego,

- rehabilitacji leczniczej,

- opieki nad przewlekle chorymi.

Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący pacjenta.

Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów:

- dermatologa,

- ginekologa i położnika,

- okulisty,

- onkologa,

- psychiatry,

- wenerologa,

- dentysty.

Skierowania nie muszą także przedstawiać następujące osoby korzystające z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

- inwalidzi wojenni,

- osoby represjonowane,

- kombatanci,

- niewidome cywilne ofiary działań wojennych,

- chorzy na gruźlicę,

- zakażeni wirusem HIV,

- uzależnieni od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego,