Do zadań poradni należy pełna diagnostyka i leczenie astmy oraz alergii pyłkowej i pokarmowej. W poradni leczone są schorzenia: astma oskrzelowa, zapalenie oskrzeli przewlekające się i przewlekłe, zapalenie płuc, mukowiscydoza, zaburzenia odporności, alergie pokarmowe, alergiczne zapalenie skóry, pyłkowice, dysplozja oskrzelowo - płucna.

 

Kadra medyczna realizująca zadania w ramach tej poradni:
lek. med. Grażyna Brzosko
tel: 91 884 88 88