Dysponujemy zapleczem diagnostycznym pozwalającym naszemu specjaliście z zakresu kardiologii otoczyć opieką dużą grupę pacjentów ze schorzeniami serca i układu krążenia. Posiadamy pełną diagnostykę nieinwazyjną: aparaty EKG, zestaw do dobowego monitorowania pracy serca (Holter EKG) oraz ciśnienia krwi (Holter RR),a także bieżnię do wykonywania prób wysiłkowych. Poradnia prowadzi leczenie szeregu schorzeń, m. in.:

  • choroby niedokrwiennej serca
  • nadciśnienia tętniczego
  • zaburzeń rytmu serca
  • niewydolności układu krążenia


Kontakt do poradni:

tel: 91 884 88 88