Dysponujemy salą do badań grupowych oraz ciemnią i aparatami do badań psychologicznych. W poradni wykonywane są:

Badania psychologiczne i lekarskie dla kierowców:

 • badania kandydatów na kierowców i kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • badania egzaminatorów osób ubiegających się o prawo jazdy
 • badania instruktorów nauki jazdy
 • badania kierowców busa, taxi osobowej i bagażowej
 • badania motorniczych i tramwajów
 • badania kierowców- operatorów wózków ezdniowych, sztaplarek, ładowarek
 • badania operatorów suwnic i maszyn budowlanych i drogowych
 • badania kierowców po zatrzymaniu prawa jazdy przez organ policji (wypadki drogowe, jazda po użyciu alkoholu i innych środków odurzających,przekroczenie limitu punktów karnych itp.)

Badania psychologiczne i lekarskie:

 • badania kandydatów na stanowiska kierownicze i specjalistyczne
 • badania predyspozycji do prac wysokościowych
 • badania do prac w warunkach stresu,szkodliwych i uciążliwych
 • badania osobowości
 • badania sprawności intelektualnej
 • badania centralnego układu nerwowego (cun)
 • inne usługi specjalistyczne wg zapotrzebowania klienta

Badania dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń palna i myśliwską:

 • orzeczenie psychologiczne i lekarskie dla osób posługujących się bronią palną i ubiegających się o zezwolenie na jej używanie.

 

Kontakt do poradni:

tel: 91 884 88 88