Poradnia realizuje pełny zestaw badań z zakresu medycyny pracy, tj. wykonuje: badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne). Zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapraszamy na:

  • badania kierowców
  • badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych

 

Kadra medyczna realizująca zadania w ramach tej poradni:
lek. med. Mirosława Kamińska-Rożyńska
dr n. med. Maria Tarnowska

tel: 91 884 88 88, 91 884 88 07