Poradnia zajmuje się konsultowaniem i leczeniem pacjentów z chorobami płuc. Badanie pacjenta (w tym badania spirometryczne) wykonywane są przez lekarza specjalistę, który dokonuje również oceny wyników badań laboratoryjnych i radiologicznych. W zależności od potrzeb pacjent kierowany jest na inne badania i konsultacje.

 

Kadra medyczna realizująca zadania w ramach tej poradni:
dr n med. Piotr Marciniak

tel: 91 884 88 88