Placówka Medyczna Medika Police

Neurolog

 

Ikona tarcza

Neurolog

Lekarz neurolog zajmuje rozpoznawaniem i leczeniem schorzeń obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego, m.in.:

 • zespoły korzeniowe,
 • polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego,
 • bóle głowy,
 • choroby naczyń mózgowych,
 • choroba Parkinsona,
 • inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych,
 • zespoły otępienne,
 • padaczka,
 • choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego,
 • porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne,
 • choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego,
 • guzy mózgu i inne nowotwory układu nerwowego,
 • urazy czaszkowo – mózgowe.

W procesie diagnostyki i monitorowania leczenia lekarz neurolog zleca specjalistyczne badania dodatkowe, min. EEG, TK, MRI, oraz badania neurofizjologiczne.

Marcin Siedlecki
specjalista neurologii
Medika logo

TELEFONY ADMINISTRACJA

Medika telefon

91 884 88 00

centrala

Medika telefon

91 884 88 01

sekretariat

Medika telefon

91 884 88 02

sekretariat fax

Medika telefon

91 884 88 06

administracja medyczna

Medika telefon

91 884 88 05

księgowość

TELEFONY REJESTRACJA

Medika telefon

91 884 88 27

ginekologiczna

Medika telefon

91 884 88 08

medycyna pracy

Medika telefon

91 350 60 74

stomatologiczna

Medika telefon

91 884 88 31

RTG

Medika telefon

91 884 88 13

pacjentów posiadających karty abonamentowe

Medika telefon

91 884 88 11

Medika telefon

91 884 88 12

pozostałe

ADRESY

Medika adres

Przychodnia

ul. Kuźnicka 1
Police

Medika adres

Filia

ul. Wyszyńskiego 29 A
Police

Medika adres

Filia

ul. Bankowa 7 A-B
Police