Placówka Medyczna Medika Police

Lekarze specjaliści
po sąsiedzku

Wizyty umawia się telefonicznie lub osobiście – wszystko odbywa się
w miłej, przyjaznej atmosferze. Serdecznie zapraszamy!

Medika ikona

Poradź się w sprawie koranawirusa

Poradź się telefonicznie

Chcesz się skontaktować ze stacją sanitarno-epidemiologiczną? Dzwoń do Centrum kontaktu COVID-19. Infolinia czynna całodobowo 22 25 00 115. Jeśli masz pytania związane z koronawirusem, zadzwoń na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590. Jeżeli jesteś za granicą, to dzwoń pod numer infolinii 22 125 66 00 (połączenia płatne zgodne z cennikiem operatora).

Jeśli masz gorączkę, kaszel, bóle mięśniowe, bol gardła, katar, utratę węchu i smaku – skontaktuj się z Medika za pośrednictwem teleporady. Lekarz pomoże Ci zlecić test n koronawirusa. Jeśli Twój stan jest ciężki albo pogarsza się nie czekaj – dzwoń 112 lub 999!

Jeśli źle się poczujesz po godzinach pracy przychodni, a masz objawy wskazujące na koronawirusa, możesz skorzystać z konsultacji u lekarza w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. On również może wystawić Ci zlecenie na wykonanie testu na koronawirusa.

Medika ikona

Aktualne programy profilaktyczne

Prowadząc zdrowy tryb życia, możesz zyskać nie tylko wymarzoną sylwetkę i dobre samopoczucie, ale również zapobiec wielu chorobom.

Profilaktyka gruźlicy

Program ochrony przed gruźlicą

W ramach programu pielęgniarka POZ  przeprowadza ankietę w celu  wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej. Ankieta jest poufna, zawiera informacje dotyczące m.in.: warunków mieszkaniowych, ewentualnego kontaktu z osobami chorymi na gruźlicę, narażenia  na  kontakt z azbestem, sadzą, smołą, spalinami i surowcami gumowymi, cukrzycy, przewlekłej niewydolności nerek, odżywiania się, chorób krwi, palenia papierosów, nadużywania alkoholu, uzależnienia od narkotyków, dolegliwości typu: utrzymujący się ponad 3 tygodnie – przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, osłabienie, stany podgorączkowe, ból w klatce piersiowej, nocne poty, nawracające zakażenia układu oddechowego, gwałtownej utraty wagi ciała, przyjmowania leków osłabiających odporność (leki immunosupresyjne, sterydy).

Na podstawie ankiety oceniany jest poziom ryzyka z chorowania na gruźlicę. W razie stwierdzenia podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę,  pacjent jest kierowany na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.  

Dla kogo program?
Program adresowany jest do osób dorosłych, nieposiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym – w szczególności:

  • osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
  • osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;

Jak skorzystać z badań?
Program realizują pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę. Najważniejsza jest tu znajomość środowiska świadczeniobiorców, która umożliwia pielęgniarce dotarcie do osób szczególnie zagrożonych chorobą. Programem mogą być objęci także świadczeniobiorcy, którzy samodzielnie zgłoszą się do gabinetu pielęgniarki POZ. Zapraszamy!

Profilaktyka chorób układu krążenia

 Dlaczego profilaktyka chorób układu krążenia?

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Niewłaściwe odżywianie się prowadzące do otyłości, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu oraz stres to czynniki najbardziej wpływające na rozwój chorób układu krążenia.

Badania profilaktyczne pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie leczenia. Jakie badania w ramach programu? W ramach programu wykonywane są m.in.: badania układu krążenia, określenie BMI (współczynnik masy ciała można sprawdzić na stronie głównej wpisując dane do naszego kalkulatora), pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę.

Dla kogo program?
Program skierowany jest do osób w grupie wiekowej najbardziej zagrożonej chorobami układu krążenia, a więc od 35 do 55 roku życia, które w ciągu ostatnich trzech lat nie korzystały z badań układu krążenia (na terenie województwa łódzkiego program skierowany jest do osób w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, to znaczy do roczników 1972, 1967, 1962, 1952 i 1957).

Jak skorzystać z badań?
Bezpłatne badania układu krążenia można wykonać w zakładach opieki zdrowotnej, które podpisały z NFZ umowę na realizację programu. Wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić na wizytę telefonicznie. Skierowanie nie jest potrzebne. Z badań mogą korzystać wszystkie osoby ubezpieczone w NFZ, które mieszczą się w grupie wiekowej i nie wykonywały badań układu krążenia w ciągu ostatnich trzech lat. Jeśli osoba nie mieści się w grupie wiekowej również może skorzystać z bezpłatnych badań w ramach ubezpieczenia w NFZ. W tym celu powinna zgłosić się do lekarza specjalisty, który na badania wyda skierowanie. Program realizowany jest przez świadczeniodawców w całej Polsce.

Nasze usługi

Ikona tarcza

Ginekolog

Ikona tarcza

Dermatolog

Ikona tarcza

Ortopeda

Ikona tarcza

Endokrynolog

Ikona tarcza

Stomatolog

Ikona tarcza

Neurolog

Ikona tarcza

Laryngolog

Ikona tarcza

Kardiolog

Ikona tarcza

Pulmonolog

Strzałka

Sprawdź całą ofertę

Medika lekarz
Medika lekarka

Aktualne programy profilaktyczne

Ikona tarcza

Profilaktyka gruźlicy

W ramach programu pielęgniarka POZ  przeprowadza ankietę w celu  wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej. Ankieta jest poufna.

Ikona tarcza

Profilaktyka chorób układu krążenia

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Niewłaściwe odżywianie się prowadzące do otyłości, mała aktywność ruchowa, palenie papierosów, picie alkoholu oraz stres to czynniki najbardziej wpływające na rozwój chorób układu krążenia.

Strzałka

Przeczytaj więcej o naszych programach profilaktycznych

Odwiedź nas w jednej
z naszych placówek

Medika logo

TELEFONY ADMINISTRACJA

Medika telefon

91 884 88 00

centrala

Medika telefon

91 884 88 01

sekretariat

Medika telefon

91 884 88 02

sekretariat fax

Medika telefon

91 884 88 06

administracja medyczna

Medika telefon

91 884 88 05

księgowość

TELEFONY REJESTRACJA

Medika telefon

91 884 88 27

ginekologiczna

Medika telefon

91 884 88 08

medycyna pracy

Medika telefon

91 350 60 74

stomatologiczna

Medika telefon

91 884 88 31

RTG

Medika telefon

91 884 88 13

pacjentów posiadających karty abonamentowe

Medika telefon

91 884 88 11

Medika telefon

91 884 88 12

pozostałe

ADRESY

Medika adres

Przychodnia

ul. Kuźnicka 1
Police

Medika adres

Filia

ul. Wyszyńskiego 29 A
Police

Medika adres

Filia

ul. Bankowa 7 A-B
Police